top of page
Multi bakgrund.png

Det första experimentet med VR-terapi utfördes tidigt på 1990-talet. Forskning har sedan dess visat anmärkningsvärda effekter och resultat.

Tillhandahåller samma effekt

Trots att patienten är medveten om att den virtuella världen inte är verklig, svarar och reagerar kroppen och sinnet på samma sätt som vid verkliga upplevelser.

Likvärdig eller bättre resultat

VR-terapi ger likvärdiga resultat som vid traditionell terapi och har även överträffat den i vissa aspekter.

Snabbare patientprogression

Patienter gör eventuellt snabbare framsteg genom behandlingshierarkin med VR-terapi, då uppfattningen av kontroll och säkerhet ökar under terapisessionerna.

Gynnsam terapimetod

Tillhandahåller fullständig kontroll

Möjliggör komplexa scenarier

Mer än 80% av de personer med specifika fobier väljer VR över verklig exponering. Detta föreslår att VR-terapi kan öka antalet personer med fobi att söka vård.

VR-terapi tillåter fullständig kontroll över olika behandlingssessioner; exponeringsstimuli, miljöer, handling och design, även mer än vid traditionell in vivo terapi.

VR-terapi kan återskapa komplexa scenarier eller presentera oåtkomliga objekt som hade varit omöjliga i det verkliga livet. Det tillåter därmed patienten att jobba med specifika traumatiska minnen eller rädslor.

bottom of page